حلال 503 شپناد


**مدت اعتبار حواله صادره سی روزه خواهد بود و در صورت عدم حمل توسط خریدار در مدت اعتبار حواله ، شرکت هیچگونه تعهدی در تحویل محموله نخواهد داشت.**1- لازم است خریدارا ن حداکثر 72 ساعت پس از تسویه وجه معامله در سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه هزینه ارزش افزوده و هزینه های جانبی را به حساب فروشنده واریز نمایند.2- موضوع تحویل بار منوط به واریز هزینه های جانبی (مالیات بر ارزش افزوده و هزینه توزین وبارگیری) طی مهلت تعیین شده در بند 1 می باشد و در صورت عدم واریز و یا تاخیر مطابق با آیین نامه های فروش و ضوابط ابطال حواله های شرکت پالایش نفت اصفهان اقدام خواهد شد. 3- خریدار باید حداکثر ظرف م   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
نماد تجاری DSCESCABEX0971130
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق امید نامه
حجم عرضه 1008000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 40,527
حداقل قیمت پایه 38,501
حداکثر قیمت پایه 42,553
شرایط پرداخت نقدي-واريز 20 درصد پيش پرداخت قبل از خريد الزامي م
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 28,369
حداکثر قیمت مجاز 405,270
تیک 1.000
ضریب حجمی 6000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 3000
حداقل حجم خرید 12000
حداکثر حجم خرید 1008000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی 1397/11/30 10:0
  نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی 1397/11/30 10:15
  ميعانات گازي پالايش گاز ايلام در رينگ داخلي 1397/11/30 10:30
  متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی 1397/11/30 11:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1397/11/30 11:15
  برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند در رینگ داخلی 1397/11/30 11:30
  برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی 1397/11/30 12:30
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1397/12/01 0:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1397/12/01 0:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1397/12/01 10:0
  آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1397/12/01 10:15
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1397/12/01 10:30
  هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1397/12/01 11:0
  ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1397/12/01 12:0
  حلال 502 پتروشیمی بیستون در رينگ بین الملل 1397/12/01 13:15
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1397/12/04 10:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1397/12/04 10:15
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1397/12/04 10:30
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1397/12/04 10:45
  گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1397/12/04 11:0
  میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین المل 1397/12/06 13:45
  میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین المل 1397/12/06 14:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1397/12/23 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0