حلال 402 شپناد


1. محل تحویل، درب کارخانه واقع دراصفهان می باشد و مبنای وزن فرآورده تحویلی باسکول کارخانه می باشد. 2. زمانبندی تحویل بایستی با هماهنگی پالایش نفت اصفهان صورت پذیرد. 3. ارائه حداقل مدارک مشتریان شامل: پروانه بهره برداری مرتبط، کد اقتصادی، آخرین تغییرات روزنامه رسمی، آدرس، کدپستی، شماره تلفن، شماره فکس و شناسه ملی الزامی است. 4. به ازاء هر لیتر حلال مبلغ 70 ریال بابت هزینه های جانبی (توزین و بارگیری) و 9 درصد مالیات ارزش افزوده، این هزینه مجموعاً 76300 ریال به ازاء هر 1000 لیتر اخذ می گردد. 5. حداقل محموله جهت بارگیری 30000 لیتر می باشد. 6. قیمت کالا بدون مالیات بر ارزش افزوده بوده و مبلغ فوق م   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
نماد تجاری DSVESCABEX0971128
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق مشخصات مندرج در اميد نامه
حجم عرضه 2040000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 38,564
حداقل قیمت پایه 36,636
حداکثر قیمت پایه 40,492
شرایط پرداخت نقدي - واريز 20 درصد پيش پرداخت قبل از شروع عرضه ا
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 26,995
حداکثر قیمت مجاز 385,640
تیک 1.000
ضریب حجمی 30000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 3000
حداقل حجم خرید 30000
حداکثر حجم خرید 2040000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/02/02 0:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/02/02 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/02/02 0:0
  آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/02/02 0:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/02/02 0:0
  برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/02/02 10:0
  نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/02/02 10:15
  سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/02/02 10:30
  نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی 1398/02/02 10:45
  متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی 1398/02/02 11:0
  گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین المل 1398/02/02 13:0
  نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/02/03 14:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0