حلال 502 شپناد


**مدت اعتبار حواله صادره سی روزه خواهد بود و در صورت عدم حمل توسط خریدار در مدت اعتبار حواله ، شرکت هیچگونه تعهدی در تحویل محموله نخواهد داشت.**1- لازم است خریدارا ن حداکثر 72 ساعت پس از تسویه وجه معامله در سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه هزینه ارزش افزوده و هزینه های جانبی را به حساب فروشنده واریز نمایند.2- موضوع تحویل بار منوط به واریز هزینه های جانبی (مالیات بر ارزش افزوده و هزینه توزین وبارگیری) طی مهلت تعیین شده در بند 1 می باشد و در صورت عدم واریز و یا تاخیر مطابق با آیین نامه های فروش و ضوابط ابطال حواله های شرکت پالایش نفت اصفهان اقدام خواهد شد. 3- خریدار باید حداکثر ظرف م   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
نماد تجاری DSBESCABEX0971130
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق امید نامه
حجم عرضه 504000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 42,527
حداقل قیمت پایه 40,401
حداکثر قیمت پایه 44,653
شرایط پرداخت نقدي-واريز 20 درصد پيش پرداخت قبل از خريد الزامي م
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 29,769
حداکثر قیمت مجاز 425,270
تیک 1.000
ضریب حجمی 6000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 3000
حداقل حجم خرید 12000
حداکثر حجم خرید 504000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/02/02 0:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/02/02 0:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/02/02 0:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/02/02 0:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/02/02 0:0
  برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/02/02 10:0
  نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/02/02 10:15
  سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/02/02 10:30
  نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی 1398/02/02 10:45
  متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی 1398/02/02 11:0
  گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین المل 1398/02/02 13:0
  نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/02/03 14:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0