متان شرازد


حداقل خرید 11 تن می باشد و خریداران می بایست بر اساس سهمیه تخصیص یافته در سامانه بهین یاب و با رعایت قوانین مربوطه نسبت به خرید ضرایب صحیحی از 11 تن اقدام نمایند.درصورتیکه در زمان تحویل کالا به دلیل شرایط بارگیری و تحویل ، مقادیر تحویلی خارج از محدوده تلورانس باشد، صورتحساب بر اساس مقادیر تحویلی تنظیم و با خریدار تسویه حساب خواهد شد.در ضمن در صورت عدم برداشت کالا تا 3 روز کاری پس از سررسيد تحويل ، 10 درصد هزینه انبارداری به صورت روز شمار از کالای باقی مانده کسر می گردد.

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشيمي شيراز
نماد تجاری DMTSHCABEX0971128
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق مشخصات مندرج در امید نامه
حجم عرضه 1705 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 17,864
حداقل قیمت پایه 16,971
حداکثر قیمت پایه 18,757
شرایط پرداخت *واريز 20 درصد ارزش تقريبي معامله به عنوان پيش پرد
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 12,505
حداکثر قیمت مجاز 178,640
تیک 1.000
ضریب حجمی 11
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 20
حداقل حجم خرید 11
حداکثر حجم خرید 1705
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  گازمایع پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 0:0
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/05/30 10:0
  ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1398/05/30 10:0
  پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 10:15
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/05/30 10:15
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/05/30 10:30
  گازمایع پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 10:30
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/05/30 10:45
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:10
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:20
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:30
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:45
  برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الم 1398/05/30 12:0
  بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 12:15
  گاز مایع پالایش نفت اصفهان در رینگ بین الملل 1398/05/30 12:30
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 13:0
  گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل 1398/05/30 13:30
  گاز مایع پالایش نفت تبریز در رینگ بین الملل 1398/05/30 14:0
  نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/05/30 14:0
  قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/06/05 14:30
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0