متان شرازد


حداقل خرید 11 تن می باشد و خریداران می بایست بر اساس سهمیه تخصیص یافته در سامانه بهین یاب و با رعایت قوانین مربوطه نسبت به خرید ضرایب صحیحی از 11 تن اقدام نمایند.درصورتیکه در زمان تحویل کالا به دلیل شرایط بارگیری و تحویل ، مقادیر تحویلی خارج از محدوده تلورانس باشد، صورتحساب بر اساس مقادیر تحویلی تنظیم و با خریدار تسویه حساب خواهد شد.در ضمن در صورت عدم برداشت کالا تا 3 روز کاری پس از سررسيد تحويل ، 10 درصد هزینه انبارداری به صورت روز شمار از کالای باقی مانده کسر می گردد.

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشيمي شيراز
نماد تجاری DMTSHCABEX0971128
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق مشخصات مندرج در امید نامه
حجم عرضه 1705 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 17,864
حداقل قیمت پایه 16,971
حداکثر قیمت پایه 18,757
شرایط پرداخت *واريز 20 درصد ارزش تقريبي معامله به عنوان پيش پرد
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 12,505
حداکثر قیمت مجاز 178,640
تیک 1.000
ضریب حجمی 11
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 20
حداقل حجم خرید 11
حداکثر حجم خرید 1705
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/02/02 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/02/02 0:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/02/02 0:0
  آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/02/02 0:0
  آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/02/02 0:0
  برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/02/02 10:0
  نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/02/02 10:15
  سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/02/02 10:30
  نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی 1398/02/02 10:45
  متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی 1398/02/02 11:0
  گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین المل 1398/02/02 13:0
  نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/02/03 14:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0