حلال 502 بیستوند


1-ارايه مشخصات مشتريان شامل موارد ذيل مي باشد:1-ارايه پروانه بهره برداري مرتبط 2-كد اقتصادي و شناسه ملي 3-آخرين تغييرات روزنامه رسمي و اعضاي هيئت مديره 4-تاييديه فعاليت از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت5-آدرس، شماره تلفن، فاكس، كدپستي و موبايل. 2-واريز مبلغ 20% ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت الزامي است. 3-محموله هاي عرضه شده صرفاً جهت مصارف داخلي مي باشد. در صورت اختلاط،تركيب يا استحصال فرآورده هاي ديگر و صادرات محصولات مشابه و يا صادرات خود كالا خريداري شده، خريدار مسئول پاسخ گويي به مراجع ذيربط خواهد بود و فروشنده هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت. 4-تحت هيچ شرايطي خريدار مجاز به واگذا   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بیستون
نماد تجاری DSBBICABEX0971130
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق اميد نامه
حجم عرضه 1500000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 42,527
حداقل قیمت پایه 40,401
حداکثر قیمت پایه 44,653
شرایط پرداخت نقدي واريز 20 درصد پيش پرداخت نيم ساعت قبل از شروع
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 29,769
حداکثر قیمت مجاز 425,270
تیک 1.000
ضریب حجمی 30000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 30000
حداقل حجم خرید 30000
حداکثر حجم خرید 1500000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/02/02 0:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/02/02 0:0
  آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/02/02 0:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/02/02 0:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/02/02 0:0
  آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/02/02 10:0
  نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/02/02 10:15
  سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/02/02 10:30
  نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی 1398/02/02 10:45
  متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی 1398/02/02 11:0
  گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین المل 1398/02/02 13:0
  نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/02/03 14:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0