حلال 402 شبندرد


* محل تحويل بازوهاي بارگيري پالايشگاه بندرعباس مي باشد.* 1-حلال 402 عرضه شده از طريق تانكر و بازوي بارگيري تحويل مي گردد و مبناي تحويل، وزن توزين شده توسط باسكول پالايشگاه بندرعباس مي باشد و صرفا شركت هاي داراي پروانه بهره برداري مرتبط مجاز به خريد مي باشند. 2-خريداران ميبايست حداكثر تا تاريخ 97/12/08 نسبت به معرفي پيمانكار تحويل گيرنده و مشخصات تانكرهاي بارگيري كننده و تحويل حلال 402 خريداري شده اقدام نمايند.مسئوليت عدم برداشت به موقع آن كالا بر عهده خريدار بوده و مشمول هزينه انبارداري به ازاي هر تن در روز مبلغ 5570 ريال مي گردد. 3-قيمت كالا بدون درنظر گرفتن ماييات و عوراض بر ارزش افزوده اع   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت بندرعباس
نماد تجاری
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق مشخصات مندرج در اميدنامه
حجم عرضه 2400000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 38,564
حداقل قیمت پایه 36,636
حداکثر قیمت پایه 40,492
شرایط پرداخت نقدي- واريز 20 درصد پيش پرداخت قبل از شروع عرضه ا
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 26,995
حداکثر قیمت مجاز 385,640
تیک 1.000
ضریب حجمی 30000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 30000
حداقل حجم خرید 30000
حداکثر حجم خرید 2400000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/02/02 0:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/02/02 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/02/02 0:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/02/02 0:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/02/02 0:0
  آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/02/02 10:0
  نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/02/02 10:15
  سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/02/02 10:30
  نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی 1398/02/02 10:45
  متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی 1398/02/02 11:0
  گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین المل 1398/02/02 13:0
  نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/02/03 14:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0