حلال 402 شبندرد


* محل تحويل بازوهاي بارگيري پالايشگاه بندرعباس مي باشد.* 1-حلال 402 عرضه شده از طريق تانكر و بازوي بارگيري تحويل مي گردد و مبناي تحويل، وزن توزين شده توسط باسكول پالايشگاه بندرعباس مي باشد و صرفا شركت هاي داراي پروانه بهره برداري مرتبط مجاز به خريد مي باشند. 2-خريداران ميبايست حداكثر تا تاريخ 97/12/08 نسبت به معرفي پيمانكار تحويل گيرنده و مشخصات تانكرهاي بارگيري كننده و تحويل حلال 402 خريداري شده اقدام نمايند.مسئوليت عدم برداشت به موقع آن كالا بر عهده خريدار بوده و مشمول هزينه انبارداري به ازاي هر تن در روز مبلغ 5570 ريال مي گردد. 3-قيمت كالا بدون درنظر گرفتن ماييات و عوراض بر ارزش افزوده اع   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت بندرعباس
نماد تجاری
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق مشخصات مندرج در اميدنامه
حجم عرضه 2400000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 38,564
حداقل قیمت پایه 36,636
حداکثر قیمت پایه 40,492
شرایط پرداخت نقدي- واريز 20 درصد پيش پرداخت قبل از شروع عرضه ا
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 26,995
حداکثر قیمت مجاز 385,640
تیک 1.000
ضریب حجمی 30000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 30000
حداقل حجم خرید 30000
حداکثر حجم خرید 2400000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی 1397/11/30 10:0
  نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی 1397/11/30 10:15
  ميعانات گازي پالايش گاز ايلام در رينگ داخلي 1397/11/30 10:30
  متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی 1397/11/30 11:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1397/11/30 11:15
  برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند در رینگ داخلی 1397/11/30 11:30
  برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی 1397/11/30 12:30
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1397/12/01 0:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1397/12/01 0:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1397/12/01 10:0
  آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1397/12/01 10:15
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1397/12/01 10:30
  هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1397/12/01 11:0
  ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1397/12/01 12:0
  حلال 502 پتروشیمی بیستون در رينگ بین الملل 1397/12/01 13:15
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1397/12/04 10:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1397/12/04 10:15
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1397/12/04 10:30
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1397/12/04 10:45
  گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1397/12/04 11:0
  میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین المل 1397/12/06 13:45
  میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین المل 1397/12/06 14:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1397/12/23 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0