برش امیرکبیرد


1-حداقل خرید25000 کیلوگرم میباشد.2- خریدار حق صادرات محصول خریداری شده را ندارد. 3-خریدار باید وجوه مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده را به شماره حساب 163416187 نزد بانک رفاه شعبه پتروشیمی امیر کبیر شعبه ونک با درج شناسه پرداخت پتروشیمی امیر کبیر واریز نمایید.4-درصورت عدم برداشت کالا تا 21 روز کاری پس از سر رسید تحویل 3 درصد هزینه انبار داری به صورت روز شمار از کالای باقی مانده کسر میگردد.

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی امیرکبیر
نماد تجاری DHCAKCABEX0971128
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق امیدنامه
حجم عرضه 1500 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 27,552
حداقل قیمت پایه 26,175
حداکثر قیمت پایه 28,929
شرایط پرداخت نقدي- واريز بيست درصد پيش پرداخت قبل از شروع عرضه
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 19,287
حداکثر قیمت مجاز 275,520
تیک 1.000
ضریب حجمی 25
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 25
حداقل حجم خرید 25
حداکثر حجم خرید 1500
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/02/02 0:0
  آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/02/02 0:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/02/02 0:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/02/02 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/02/02 0:0
  آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/02/02 0:0
  برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/02/02 10:0
  نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/02/02 10:15
  سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/02/02 10:30
  نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی 1398/02/02 10:45
  متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی 1398/02/02 11:0
  گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین المل 1398/02/02 13:0
  نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/02/03 14:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0