گاز مایع بندرد


- مکان تحویل بندر ماهشهر میباشد . - 9درصد مالیات ارزش افزوده به قیمت فروش تعلق میگیرد . و اگر خریدار به هر دلیل مدعی معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باشد باید اسناد لازم شامل : 1- گواهی معرفی شرکت توسط اداره مالیات منطقه . 2- گواهی ثبت نام در سازمان امور مالیاتی .3- گواهی فعالیت و استقراردر مناطق آزاد تجاری . 4- تصویر پروانه بهره برداری .5- آگهی تغییرات آخرین روزنامه رسمی شرکت. 6- آگهی تاسیس .را به صورت کپی برابر اصل از طریق کارگزار خود به عرضه کننده ارسال کند . - هزینه بارگیری و توزین 28

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
نماد تجاری DIGBEFWBEX0991111
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 200 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله سلف
قیمت پایه 130,172
حداقل قیمت پایه 123,664
حداکثر قیمت پایه 136,680
شرایط پرداخت نقدی. واریز ده درصد ارزش تقریبی معامله جهت پیش پرداخت نیم ساعت قبل از شروع معامله الزامیست.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 91,121
حداکثر قیمت مجاز 1,301,720
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 10
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 10
حداقل حجم خرید 20
حداکثر حجم خرید 200
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین ال 1399/11/01 0:0
  هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین ال 1399/11/01 0:0
  رافینت شرکت پتروشیمی نوری در رینگ بین الملل 1399/11/01 0:0
  نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ر 1399/11/01 0:0
  رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل 1399/11/01 0:0
  ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل 1399/11/01 0:0
  رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ داخلی 1399/11/01 0:0
  هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1399/11/01 0:0
  برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس 1399/11/01 0:0
  نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی 1399/11/01 0:0
  پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1399/11/01 0:0
  برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس 1399/11/01 0:0
  ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1399/11/01 0:0
  ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه 1399/11/01 0:0
  حلال 402 پالایش نفت اصفهان در رینگ بین الملل 1399/11/04 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1399/12/25 0:0