نفتا تهرند


1- مهلت برداشت فرآورده حداکثر 30 روز پس از تسویه می باشد و در صورت عدم برداشت به موقع ، هزینه انبارداری مطابق با محاسبات این شرکت در یافت می گردد 2- محل تحویل کالا درب کارخانه واقع در شهر ری بوده و مبنای محاسبات ارقام باسکول پالایشگاه می باشد 3-زمانبندی تحویل بایستی با هماهنگی شرکت پالایش نفت تهران صورت پذیرد 4-لازم به ذکر است ارائه حداقل مشخصات مشتریان شامل موارد ذیل می باشد: 4-1 ارائه پروانه بهره برداری مرتبط 4-2کد اقتصادی و شناسه ملی 4-3آخرین تغییرات روزنامه رسمی و اعضای هیئت مدیره 4-4 آدر

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تهران
نماد تجاری DNPTHCABEX0990905
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 4000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 66,625
حداقل قیمت پایه 63,294
حداکثر قیمت پایه 69,956
شرایط پرداخت شیوه تسویه فرآورده به صورت اسناد خارج ار پایاپای می باشد و با رعایت مفاد تبصره 3 ماده 26دستوالعمل تسویه و پایاپای بورس انر‍‍ژی ،تغییر شیوه تسویه به تسویه نقد امکان پذیر می باشد .شایان ذکر است واریز 10درصد ارزش معامله بعنوان پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامی می باشد
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 46,638
حداکثر قیمت مجاز 666,250
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 25
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 25
حداقل حجم خرید 25
حداکثر حجم خرید 4000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0