نفتات شرازد


1.محل تحویل کالا درب کارخانه و مبنای کیلوگرم فرآورده تحویلی باسکول کارخانه می باشد. 2. ارائه حداقل مشخصات مشتریان شامل : ارائه پروانه بهره برداری مرتبط ، کد اقتصادی ، آخرین تغییرات روزنامه رسمی ،آدرس ،شماره تلفن و فاکس و کد پستی، شناسه ملی و تاییدیه وزارت صنایع و معادن الزامی است. 3.به ازای هر کیلو فرآورده 100 ریال هزینه های جانبی (توزین و بارگیری و ...) و 9% مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می گردد و جمعا 109000 ریال به ازای هر 1000 لیتر اخذ می گردد. 4.کلیه خریداران ملزم به برداشت کامل محصول خریدار

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
نماد تجاری DNPSRCABEX0990905
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 600 تن
حداکثر حجم عرضه 200 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 88,833
حداقل قیمت پایه 84,392
حداکثر قیمت پایه 93,274
شرایط پرداخت نقدی، خریداران می بایست 10 درصد پیش پرداخت خرید را قبل ار شروع عرضه پرداخت نمایند.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 62,184
حداکثر قیمت مجاز 888,330
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 1
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 20
حداقل حجم خرید 20
حداکثر حجم خرید 800
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0