بلندینگ نفتا حلال 410 شرازد


1.محل تحویل کالا درب کارخانه واقع در شیراز می باشد و مبنای لیتر فرآورده تحویلی میتر/باسکول کارخانه می باشد. 2.ارائه حداقل مشخصات مشتریان شامل: ارائه پروانه بهره برداری مرتبط، کد اقتصادی، آخرین تغییرات روزنامه رسمی، آدرس، شماره تلفن و فاکس و کدپستی، شناسه ملی و تأییدیه وزارت صنایع و معادن الزامی است. 3.به ازای هر لیتر فرآورده 100 ریال هزینه های جانبی (توزین و بارگیری و ... ) و 9% مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می گردد و جمعاً 109000 ریال به ازای هر 1000 لیتر اخذ می گردد . 4.محموله های عرضه شده صرف

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
نماد تجاری DBNSRCABEX0990905
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 600000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 61,238
حداقل قیمت پایه 58,177
حداکثر قیمت پایه 64,299
شرایط پرداخت نقدی- واریز 10 درصد ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت به حساب سپرده گذاری توسط خریدار الزامی است
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 42,867
حداکثر قیمت مجاز 612,380
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 5000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 25000
حداقل حجم خرید 25000
حداکثر حجم خرید 600000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0