نفتاس خلیج فارسد


1- تسویه به صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان تسویه نقدی وجود ندارد، واریز 10% به عنوان ورود به تالار بورس انرژی قبل از عرضه مذکور الزامی میباشد. 2- مبنای مبلغ فروش بر اساس 95 درصد میانگین قیمت نشریه پلتس خلیج فارس کد (نفتا با کد Naphta PAAAA00) بصورت ماهانه (مطابق با میزان برداشت هر ماه- بصورت فرمولی) میباشد. مبنای نرخ تسعیر ارز میانگین نرخ خرید و فروش ارز ماهانه (دلار آمریکا-درسایت سناریت-حواله ارزی) بر اساس مصوبات هیات محترم وزیران در ماه تحویل خواهد بود. 3- قیمت جهت واریز 10% ورود به ت

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت نفت ستاره خلیج فارس
نماد تجاری DNLPGPRBEX0990808
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 140000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله کشف پریمیوم
قیمت پایه 0
حداقل قیمت پایه 0
حداکثر قیمت پایه 0
شرایط پرداخت قیمت جهت واریز 10% ورود به تالار بورس انرژی، نفتای سبک با دیسکانت 5% نشریه پلتس خلیج فارس روز 16 اکتبر 2020 با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز حواله ارزی سامانه نیما مورد اشاره در بند 2، مبلغ 84.083.015 ریال به ازای هر متریک تن میباشد. ( قیمت مذکور تنها جهت پرداخت در خصوص ورود به تالار بورس انرژی میباشد و مبنای نهایی قیمت فروش در قرارداد، بند 2 اطلاعیه که کاملا بصورت فرمولی میباشد) پرداخت 10% میبایست قبل از عرضه در بورس انرژی به حسابهای شرکت نفت ستاره خلیج فارس واریز گردد..تسویه به صورت اسناد خارج از
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 1
حداکثر قیمت مجاز 100
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 5000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 3000
حداقل حجم خرید 5000
حداکثر حجم خرید 140000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  نفتای سنگین پالایش نفت لاوان در رینگ بین الملل 1399/09/09 0:0
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1399/09/09 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی 1399/09/09 0:0
  میعانات گازی پتروشیمی رازی در رینگ داخلی 1399/09/09 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت تهران در رینگ داخلی 1399/09/09 0:0
  نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی 1399/09/09 0:0
  حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی 1399/09/09 0:0
  حلال 402 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی 1399/09/09 0:0
  حلال 402 پالایش نفت تهران در رینگ داخلی 1399/09/09 0:0
  رافینت پتروشیمی بیستون در رینگ بین الملل 1399/09/10 0:0
  برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی 1399/09/10 0:0
  برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1399/09/10 0:0
  سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1399/09/10 0:0
  نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1399/09/10 0:0
  متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی 1399/09/10 0:0
  پنتان پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1399/09/10 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1399/12/25 0:0