حلال 402 شبندرد


1.حلال402 عرضه شده از طریق تانکر وبازوی بارگیری تحویل می گردد ومبنای تحویل ،وزن توزین شده توسط باسکول پالایشگاه بندر عباس میباشد وصرفا شرکت های دارای پروانه بهره برداری مرتبط مجاز به خرید هستند. 2. خریداران میبایست حداکثر تا تاریخ21-07-1399نسبت به معرفی پیمانکار تحویل گیرنده ومشخصات تانکر های بارگیری کننده وتحویل حلال 402 خریداری شده اقدام نمایند . مسولیت عدم برداشت به موقع آن کالا بر عهده خریدار بوده ومشمول هزینه نگهداری به ازای هرمترمکعب حلال 402 در روز برابر با مبلغ 17100 ریال خواهد شد 3. ق

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت بندرعباس
نماد تجاری DSVBACABEX0990701
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 2400000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 49,614
حداقل قیمت پایه 47,134
حداکثر قیمت پایه 52,094
شرایط پرداخت تسویه بصورت اسنادخارج ازپایاپای بوده وامکان تسویه نقدی وجود دارد.واریز ده درصد پیش پرداخت قبل ازشروع عرضه الزامی می باشد.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 34,730
حداکثر قیمت مجاز 496,140
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 30000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 30000
حداقل حجم خرید 30000
حداکثر حجم خرید 2400000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0