رافینت2 بافتب


حداقل مقدار خرید برای هر خریدار 500تن و سفارش های خرید باید ضریبی از آن باشد. قیمت رافینت 2 بر اساس نرخ در نشریه platts PG wire در بخش LPG Posting برای saudi butane cp می باشد.شرکت شیمی بافت با توجه به قیمت کشف شده در بورس در روز انجام معامله نسبت به صدور پروفرما اقدام و خریدار موظف به پرداخت بهای کل معامله به صورت یکجا و صرفا ارزی(خارج از کشور) و نقد به حساب های اعلامی از طرف شرکت شیمی بافت می باشد. به ازای هر تن فرآورده مبلغ دو دلار بابت هزینه های عملیاتی(توزین، بارگیری، گمرک و...) اخذ می گر

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی شیمی بافت
نماد تجاری IR2SBCABEX0990705
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 3000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 260
حداقل قیمت پایه 3
حداکثر قیمت پایه 517
شرایط پرداخت تسویه به صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان تسویه نقدی وجود ندارد - واریز 10%پیش پرداخت قبل از عرضه الزامی است / نرخ تسعیر ارز بر اساس میانگین نرخ های خرید و فروش اسکناس دلار در سامانه نظارت ارز (سنا) متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس اینترنتی www.sanarate.ir دو روز کاری قبل از روز عرضه جهت واریز پیش پرداخت و میانگین نرخ های خرید و فروش اسکناس دلار در سامانه مذکور یک روز قبل از معامله جهت محاسبه کارمزدها قرار خواهد
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف بین المللی
حداقل قیمت مجاز -259,740
حداکثر قیمت مجاز 260,260
تیک 0.010000000
ضریب حجمی 500
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 200
حداقل حجم خرید 500
حداکثر حجم خرید 3000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0