نفتا تهرند


1- مهلت برداشت فرآورده حداکثر 45 روز پس از تسویه می باشد و در صورت عدم برداشت به موقع، هزینه انبارداری مطابق با محاسبات این شرکت دریافت میگردد. 2- محل تحویل کالا درب کارخانه واقع در شهر ری بوده و مبنای محاسبات ارقام باسکول و میترهای پالایشگاه می باشد. 3- زمانبندی تحویل بایستی با هماهنگی شرکت پالایش نفت تهران صورت پذیرد.4- لازم به ذکر است ارائه حداقل مشخصات مشتریان شامل موارد ذیل می باشد: ارائه پروانه بهره برداری مرتبط، کد اقتصادی و شناسه ملی، آخرین تغییرات روزنامه رسمی و اعضای هیئت مدیره، آدرس،

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تهران
نماد تجاری DNPTHCABEX0990515
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 3400 تن
حداکثر حجم عرضه 1600 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 60,862
حداقل قیمت پایه 57,819
حداکثر قیمت پایه 63,905
شرایط پرداخت *** شیوه تسویه فرآورده بصورت اسناد خارج از پایاپای می باشد و با رعایت مفاد تبصره 3 ماده 26 دستورالعمل تسویه و پایاپای بورس انرژی ، تغییر شیوه تسویه به تسویه نقد امکان پذیر می باشد . شایان ذکر است واریز 10 درصد ارزش معامله بعنوان پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامی می باشد ***فروش اعتباری فرآورده نفتای سنگین بصورت بازپرداخت 5 ماهه تا سقف 3 ماه بدون کارمزد امکان پذیر می باشد.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 42,604
حداکثر قیمت مجاز 608,620
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 25
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 25
حداقل حجم خرید 25
حداکثر حجم خرید 5000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  برق شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس - نیروگاه خلیج 1399/05/22 0:0
  برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس 1399/05/22 0:0
  برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس 1399/05/22 0:0
  برش 4 کربنه (رافینیت) پتروشیمی تبریز در رینگ بین ا 1399/05/22 0:0
  هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین ال 1399/05/22 0:0
  هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین ال 1399/05/22 0:0
  هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین ال 1399/05/22 0:0
  ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل 1399/05/22 0:0
  ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل 1399/05/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1399/05/22 0:0
  بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی 1399/05/22 0:0
  میعانات گازی پالایش گاز خانگیران در رینگ داخلی (S- 1399/05/22 0:0
  سی او پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی 1399/05/22 0:0
  اکستراکت نفت سپاهان در رینگ داخلی 1399/05/22 0:0
  هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1399/05/22 0:0
  هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1399/05/22 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1399/05/22 0:0
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1399/05/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1399/05/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1399/05/22 0:0
  برق شرکت تولید برق سنندج مپنا-نیروگاه سنندج 1399/05/22 0:0
  برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس 1399/05/22 0:0
  پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1399/05/22 0:0
  سبد پایه 996 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین 1399/05/22 0:0
  سبد پایه 994 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران د 1399/05/31 0:0
  برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی 1399/06/07 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1399/12/25 0:0