نفتکورهب280 ملی نفت


*فوب عسلویه* شرایط پرداخت وجه معامله: خریداران علاقمند به شرکت در معامله در روز عرضه، می بایست تا قبل از شروع عرضه نسبت به واریز 10 درصد ارزش معامله بر اساس قیمت پایه دلاری 188.58 دلار در هر تن به صورت ریالی به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه، با نرخ تسعیر ارز 2 روز کاری قبل از عرضه،(میانگین نرخ خرید و فروش اسکناس در سامانه سنا) و یا تامین اعتبار مبلغ مربوطه نزد فروشنده اقدام نماید. شیوه تسویه بصورت شرایطی و از طریق تسویه خارج از پایاپای، بدون امکان تسویه نقدی و صرفا ارزی می باشد. سایر

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت ملی نفت ایران
نماد تجاری IFTNIPRBMH0990418
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 35000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله کشف پریمیوم
قیمت پایه -40
حداقل قیمت پایه -80
حداکثر قیمت پایه 0
شرایط پرداخت خریداران علاقمند به شرکت در معامله در روز عرضه، می بایست تا قبل از شروع عرضه نسبت به واریز 10 درصد ارزش معامله بر اساس قیمت پایه دلاری 186.58 دلار در هر تن به صورت ریالی به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه، با نرخ تسعیر ارز 2 روز کاری قبل از عرضه،(میانگین نرخ خرید و فروش اسکناس در سامانه سنا) و یا تامین اعتبار مبلغ مربوطه نزد فروشنده اقدام نماید. شیوه تسویه بصورت شرایطی و از طریق تسویه خارج از پایاپای، بدون امکان تسویه نقدی و صرفا ارزی می باشد.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف بین المللی
حداقل قیمت مجاز -40,040
حداکثر قیمت مجاز 39,960
تیک 0.010000000
ضریب حجمی 25
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 20
حداقل حجم خرید 25
حداکثر حجم خرید 35000
محل تحویل MH
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  نفتای سنگین پالایش نفت لاوان در رینگ بین الملل 1399/04/21 0:0
  سبد پایه 995 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین 1399/04/21 0:0
  برش سنگین حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی به جز ب 1399/04/21 0:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1399/04/21 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  آیزوفید پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  آیزوفید پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1399/04/21 0:0
  برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس 1399/04/21 0:0
  پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  حلال 404 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  سی اس او پالایش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رین 1399/04/21 0:0
  حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی.عمده 1399/04/21 0:0
  حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین ال 1399/04/21 0:0
  ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازند در ر 1399/04/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1399/12/25 0:0