نفت خام سبکب ملی نفت


*محل تحویل فوب جزیره خارک* شرایط پرداخت وجه معامله متقاضیان خرید باید پیش از انجام معامله در روز عرضه، نسبت به واریز 6 درصد ارزش سفارش بر مبنای قیمت مبنا و پایه اعلامی (معادل 33.64 دلار به ازاء هر بشکه) به عنوان پیش پرداخت به صورت ارزی یا ریالی به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (شرکت سمات) و یا با تامین اعتبار مبلغ مربوطه نزد شرکت ملی نفت ایران (و یا شرکت نیکو) منوط به تایید فروشنده اقدام نمایند.مبنای تسعیر ارز، متوسط نرخ اسکناس در سنا برای 2 روز کاری قبل از روز عرضه است.

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت ملی نفت ایران
نماد تجاری ICLNIPRBFK0990425
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 1000000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله کشف پریمیوم
قیمت پایه -8
حداقل قیمت پایه -16
حداکثر قیمت پایه 0
شرایط پرداخت متقاضیان خرید باید پیش از انجام معامله در روز عرضه، نسبت به واریز 6 درصد ارزش سفارش بر مبنای قیمت مبنا و پایه اعلامی (معادل 33.64 دلار به ازاء هر بشکه) به عنوان پیش پرداخت به صورت ارزی یا ریالی به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (شرکت سمات) و یا با تامین اعتبار مبلغ مربوطه نزد شرکت ملی نفت ایران (و یا شرکت نیکو) منوط به تایید فروشنده اقدام نمایند.مبنای تسعیر ارز، متوسط نرخ اسکناس در سنا برای 2 روز کاری قبل از روز عرضه است. شیوه تسویه به صورت شرایطی و از طریق تسویه خارج از پ
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف بین المللی
حداقل قیمت مجاز -8,008
حداکثر قیمت مجاز 7,992
تیک 0.010000000
ضریب حجمی 1000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 1000
حداقل حجم خرید 1000
حداکثر حجم خرید 1000000
محل تحویل FK
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  نفتای سنگین پالایش نفت لاوان در رینگ بین الملل 1399/04/21 0:0
  سبد پایه 995 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین 1399/04/21 0:0
  برش سنگین حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی به جز ب 1399/04/21 0:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1399/04/21 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  آیزوفید پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  آیزوفید پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1399/04/21 0:0
  برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس 1399/04/21 0:0
  پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  حلال 404 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  سی اس او پالایش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رین 1399/04/21 0:0
  حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی.عمده 1399/04/21 0:0
  حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین ال 1399/04/21 0:0
  ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازند در ر 1399/04/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1399/12/25 0:0