برق پرند


شرایط عمومی قرارداد مطابق با" اطلاعیه شرایط عمومی عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انر‍‍ژی ایران "مورخ960322 در سایت شرکت بورس انر‍ژی ایران می باشد.شرایط مذکور جز لاینفک اطلاعیه عرضه بوده و خریدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجرای مفاد آن می باشند.1- مبنای پیش پرداخت معامله 7 درصد قیمت پایه اعلامی از سوی فروشنده می باشد. 2- ضروری است خریدار بلافاصله پس از انجام معامله از طریق کارگزار خود ، اطلاعات شرکت شامل اطلاعات صاحبان امضای مجاز، مدیر عامل، کد اقتصادی،شناسه ملی و شماره تماس

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
نماد تجاری DPEPDFWBEXW990123
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 60000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله سلف
قیمت پایه 460
حداقل قیمت پایه 5
حداکثر قیمت پایه 915
شرایط پرداخت تسویه خارج از پایاپای (امکان تسویه نقدی وجود دارد)-واریز 7 درصد پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامی است.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز -459,540
حداکثر قیمت مجاز 460,460
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 100
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 1000
حداقل حجم خرید 1000
حداکثر حجم خرید 60000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0