نفتاس خلیج فارسد


- حداقل مقدار خرید برای هر خریدار برای هر مقصد 2000 تن و تحویل انبار نفت ستاره خلیج فارس می باشد و سفارش های خرید باید ضریبی از آن باشد. - تسویه به صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان تسویه نقدی وجود ندارد. - محل تحویل درب پالایشگاه و مبنای حجم فرآورده تحویلی باسکول پالایشگاه می باشد. - به ازای هر تن فرآورده 100 هزار ریال هزینه های جانبی ( بارگیری، توزین و ...) و 9 درصد مالیات ارزش افزوده محاسبه می گردد. - قیمت مبنا بر اساس قیمت فرآورده naphtha با کد PAAAA00 روز 25 فوریه 2020 نشریه پلتس

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت نفت ستاره خلیج فارس
نماد تجاری DNLPGCABEX0981213
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 20000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 53,920,022
حداقل قیمت پایه 51,224,021
حداکثر قیمت پایه 56,616,023
شرایط پرداخت تسویه به صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان تسویه نقدی وجود ندارد. واریز 10 درصد ارزش معامله بعنوان پیش پرداخت نیم ساعت قبل از شروع عرضه الزامی است.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 37,744,016
حداکثر قیمت مجاز 5,392,002,200
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 2000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 800
حداقل حجم خرید 2000
حداکثر حجم خرید 20000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1399/12/25 0:0