ریفورمیت تبرید


*** تغییر پیمانکار حمل پس از اعلام کارگزار و درج آن در مفاصا حساب ارسالی به فروشنده ممنوع می باشد *** 1-فروش فرآورده های این شرکت منطبق بر قوانین و مقررات روز بازار بورس خواهد بود. 2-ارائه پروانه بهره برداری مرتبط،گواهی آخرین بروز رسانی ثبت مالیات ارزش افزوده (حاوی کد پستی و شناسه ملی شرکت) و کد اقتصادی معتبر و مرتبط توسط خریداران الزامی می باشد. 3-نه درصد مالیات بر ارزش افزوده خرید و مبلغ 109 ریال به عنوان هزینه توزین و بارگیری به ازای هر لیتر/کیلوگرم اخذ خواهد شد. 4-واریز مبلغ 10% ارزش معامله

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
نماد تجاری DRETBCABEX0981217
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 600000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 59,656
حداقل قیمت پایه 56,674
حداکثر قیمت پایه 62,638
شرایط پرداخت نقدی- واریز 10 درصد ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت به حساب سپرده گذاری توسط خریدار الزامی است
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 41,760
حداکثر قیمت مجاز 596,560
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 30000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 30000
حداقل حجم خرید 30000
حداکثر حجم خرید 600000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1399/12/25 0:0