بنزین پیرولیز ماروند


شرکت های معاف از مالیات باید مدارک الزامی ذیل را اعلام کنند.در غیر این صورت مشمول مالیات می گردند. 1- ارایه تایید فعالیت و استمرار فعالیت شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی 2-ارایه تاییدیه اداره گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه 3-ارایه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده از اداره کل امور مالیاتی لازم به ذکر است فروش بدون مالیات حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هر واحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارز

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی مارون
نماد تجاری DPGMRCABEX0981213
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 110 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 41,487
حداقل قیمت پایه 39,413
حداکثر قیمت پایه 43,561
شرایط پرداخت نقدی- واریز 10 درصد ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت به حساب سپرده گذاری توسط خریدار الزامی است
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 29,041
حداکثر قیمت مجاز 4,148,700
تیک 0.010000000
ضریب حجمی 22
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 11
حداقل حجم خرید 22
حداکثر حجم خرید 110
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1399/12/25 0:0