نفتا تهرند


1- مهلت برداشت فرآورده حداکثر 60 روز پس از تسویه می باشد و در صورت عدم برداشت به موقع، هزینه انبارداری مطابق با محاسبات این شرکت دریافت میگردد. 2- محل تحویل کالا درب کارخانه واقع در شهر ری بوده و مبنای محاسبات ارقام باسکول و میترهای پالایشگاه می باشد. 3- زمانبندی تحویل بایستی با هماهنگی شرکت پالایش نفت تهران صورت پذیرد.4- لازم به ذکر است ارائه حداقل مشخصات مشتریان شامل موارد ذیل می باشد: ارائه پروانه بهره برداری مرتبط، کد اقتصادی و شناسه ملی، آخرین تغییرات روزنامه رسمی و اعضای هیئت مدیره، آدرس،

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تهران
نماد تجاری DNPTHCABEX0981213
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 2000 تن
حداکثر حجم عرضه 1000 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 55,759
حداقل قیمت پایه 52,972
حداکثر قیمت پایه 58,546
شرایط پرداخت شیوه تسویه فرآورده بصورت اسناد خارج از پایاپای می باشد و با رعایت مفاد تبصره 3 ماده 26 دستورالعمل تسویه و پایاپای بورس انرژی ، تغییر شیوه تسویه به تسویه نقد امکان پذیر می باشد . شایان ذکر است واریز 10 درصد ارزش معامله بعنوان پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامی می باشد
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 39,032
حداکثر قیمت مجاز 557,590
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 25
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 25
حداقل حجم خرید 25
حداکثر حجم خرید 3000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1399/12/25 0:0