نفتات شرازد


***در خصوص فروش اعتباری نفتای سنگین ،مهلت تسویه برای مشتریان دارای قرارداد بلندمدت خرید اعتباری سبد محصولات ،به مدت و شرایط مندرج در قرارداد و برای سایر خریداران مجاز 60 روز تقویمی از تاریخ انجام معامله در بورس انرژی ایران در مهلت مذکور می باشد و پس از این مهلت ، ماهیانه دو درصد روز شمار جهت ماه سوم (30 روز تقویمی) کارمزد تاخیر تسویه تعلق خواهد گرفت و این مهلت قابل تمدید نمی باشد. اعتبار ضمانتنامه بانکی می باشد و خریداران محترم قبل از ثبت خرید اعتباری (تسویه خارج از پایاپای) می بایست با شرکت پال

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
نماد تجاری DNPSRCABEX0981213
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 800 تن
حداکثر حجم عرضه 400 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 55,759
حداقل قیمت پایه 52,972
حداکثر قیمت پایه 58,546
شرایط پرداخت خریداران می بایست 10 درصد پیش پرداخت خرید را قبل ار شروع عرضه پرداخت نمایند.شیوه تسویه خارج از پایاپای با امکان تسویه نقدی می باشد.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 39,032
حداکثر قیمت مجاز 557,590
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 20
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 20
حداقل حجم خرید 20
حداکثر حجم خرید 1200
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1399/12/25 0:0