آیزو شرازد


1-محل تحویل کالا درب کارخانه واقع در شیراز می باشد و مبنای کیلوگرم فرآورده تحویلی میتر-باسکول کارخانه می باشد. 2- ارائه حداقل مشخصات مشتریان شامل: ارائه پروانه بهره برداری مرتبط، کد اقتصادی، آخرین تغییرات روزنامه رسمی، آدرس- شماره تلفن و فاکس- کد پستی، شناسه ملی و تاییدیه وزارت صنایع و معادن الزامی است. 3-به ازای هر کیلوگرم فرآورده 100ریال بابت هزینه های جانبی (توزین و بارگیری و....) و 9% مالیات ارزش افزوده و این هزینه ها مجموعاً 109000ریال‌به ازای هر 1000 کیلوگرم اخذ می گردد. 4- محموله های محصو

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
نماد تجاری DISSRCABEX0981213
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 800 تن
حداکثر حجم عرضه 400 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 43,558
حداقل قیمت پایه 41,381
حداکثر قیمت پایه 45,735
شرایط پرداخت نقدی _واریز 10 درصد ارزش تقریبی معامله به عنوان پیش پرداخت تا قبل از شروع عرضه به حساب سپرده گذاری مرکزی الزامی است.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 30,491
حداکثر قیمت مجاز 435,580
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 20
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 20
حداقل حجم خرید 20
حداکثر حجم خرید 1200
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1399/12/25 0:0