آرد تبرید


*** تغییر پیمانکار حمل پس از اعلام کارگزار و درج آن در مفاصا حساب ارسالی به فروشنده ممنوع می باشد *** 1-فروش فرآورده های این شرکت منطبق بر قوانین و مقررات روز بازار بورس خواهد بود. 2-ارائه پروانه بهره برداری مرتبط،گواهی آخرین بروز رسانی ثبت مالیات ارزش افزوده (حاوی کد پستی و شناسه ملی شرکت) و کد اقتصادی معتبر و مرتبط توسط خریداران الزامی می باشد. 3-نه درصد مالیات بر ارزش افزوده خرید و مبلغ 109 ریال به عنوان هزینه توزین و بارگیری به ازای هر لیتر/کیلوگرم اخذ خواهد شد. 4-واریز مبلغ 10% ارزش معامله

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
نماد تجاری DIRTBCABEX0981217
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 500 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 51,873
حداقل قیمت پایه 49,280
حداکثر قیمت پایه 54,466
شرایط پرداخت نقدی- واریز 10 درصد ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت به حساب سپرده گذاری توسط خریدار الزامی است
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 36,312
حداکثر قیمت مجاز 518,730
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 1
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 20
حداقل حجم خرید 20
حداکثر حجم خرید 500
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1399/12/25 0:0