بلندینگ نفتا حلال 410 شرازد


1-محل تحویل کالا درب کارخانه واقع در شیراز می باشد و مبنای لیتر فرآورده تحویلی میتر-باسکول کارخانه می باشد. 2- ارائه حداقل مشخصات مشتریان شامل: ارائه پروانه بهره برداری مرتبط، کد اقتصادی، آخرین تغییرات روزنامه رسمی، آدرس- شماره تلفن و فاکس- کد پستی، شناسه ملی و تاییدیه وزارت صنایع و معادن الزامی است. 3-به ازای هر لیتر فرآورده 100ریال بابت هزینه های جانبی (توزین و بارگیری و....) و 9% مالیات ارزش افزوده و این هزینه ها مجموعاً 109000ریال‌به ازای هر 1000 لیتر اخذ می گردد. 4- محموله های محصول فروش دا

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
نماد تجاری DBNSRCABEX0981129
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 800000 تن
حداکثر حجم عرضه 400000 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 39,866
حداقل قیمت پایه 37,873
حداکثر قیمت پایه 41,859
شرایط پرداخت تسویه بصورت خارج از پایاپای بوده و بصورت نقدی امکان تسویه وجود دارد.واریز 10 درصد ارزش تقریبی معامله به عنوان پیش پرداخت تا قبل از شروع عرضه به حساب سپرده گذاری مرکزی الزامی است.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 27,907
حداکثر قیمت مجاز 398,660
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 25000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 25000
حداقل حجم خرید 25000
حداکثر حجم خرید 1200000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0