ریفورمیت بوعلیب


* حداقل مقدار خرید 500 تن می باشد. محل تحویل انبار معرفی شده از سوی فروشنده در بندر امام خمینی می باشد.* * سلف 15 روزه * 1- شرایط تحویل به صورت EXW بوده و فروشنده پس از تحویل محصول به خریدار هیچ گونه مسئولیتی در قبال نحوه استفاده، حمل و نقل و موارد دیگر ندارد. 2- مقدار و قیمت حواله صادره قطعی بوده و اعلام مقصد صادرات توسط خریدار الزامی می باشد. همچنین اخذ مجوز های گمرکی در مقصد بر عهده شرکت خریدار است. 3- خریداران حق واگذاری تحویل کالای خریداری شده از پتروشیمی بو علی سینا را به غیر ندارد و خو

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
نماد تجاری IREBOFWBEX0981211
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 3000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله سلف
قیمت پایه 520
حداقل قیمت پایه 5
حداکثر قیمت پایه 1,035
شرایط پرداخت تسویه به صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان تسویه به صورت نقدی وجود دارد. نرخ تسعیر ارز بر اساس میانگین نرخ های خرید و فروش اسکناس دلار در سامانه نظارت ارز (سنا) متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس اینترنتی www.sanarate.ir دو روز کاری قبل از روز عرضه جهت واریز پیش پرداخت و میانگین آخرین نرخ های خرید و فروش روزانه اسکناس دلار سامانه مذکور یک روز کاری قبل از عرضه جهت محاسبه کارمزدها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت. واریز 10 درصد پیش پرداخت جهت انجام معامله الزامی است. ترم تحویل Ex
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف بین المللی
حداقل قیمت مجاز -519,480
حداکثر قیمت مجاز 520,520
تیک 0.010000000
ضریب حجمی 500
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 100
حداقل حجم خرید 500
حداکثر حجم خرید 3000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0