نفتاش خلیج فارسب


1. حداقل مقدار خرید برای هر خریدار برای هر مقصد 35000 متریک تن بصورت FOB اسکله شهید رجایی می باشد. 2. بازه زمانی بارگیری 25 روز و بارگیری بر اساس توافقات به عمل امده و قرارداد فی مابین خواهد بود. 3. قیمت نهایی بر اساس نشریه PLATTS (NAPHTA PAAAA 00 FOB PERSIAN GULF) خلیج فارس میانگین 3 Effective Quotation پس از 10 روز از تاریخ BL می باشد و در صورت عدم انتشار در روز مذکور اولین روز انتشار بعدی ملاک خواهد بود. 4. پرداخت بهای کالای خریداری شده به صورت ارزی نقدی و خارج از کشور به حساب بانکی معرفی

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت نفت ستاره خلیج فارس
نماد تجاری INTPGPRBFO0981203
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 35000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله کشف پریمیوم
قیمت پایه -90
حداقل قیمت پایه -179
حداکثر قیمت پایه -1
شرایط پرداخت تسویه به صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان تسویه نقدی وجود ندارد. واریز 10% پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامی است. قیمت جهت واریز پیش پرداخت بر اساس قیمت روز 7 فوریه 2020 نشریه پلتس خلیج فارس، مبلغ 364.30 دلار می باشد. نرخ تسعیر ارز بر اساس میانگین نرخ های خرید و فروش اسکناس دلار در سامانه نظارت ارز (سنا) متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس اینترتنی www.sanarate.ir دو روز کاری قبل از عرضه جهت واریز پیش پرداخت و میانگین نرخ های خرید و فروش روزانه اسکناس دلار در سامانه مذکور یک
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف بین المللی
حداقل قیمت مجاز -90,090
حداکثر قیمت مجاز 89,910
تیک 0.010000000
ضریب حجمی 500
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 100
حداقل حجم خرید 500
حداکثر حجم خرید 35000
محل تحویل FO
قیمت کشف شده 0