بنزیب اکتان 95 پخش


تحویل از انبار نفت شازند اراک می باشد. **بنزین آ95 از انبار نفت شازند بوده و حداقل خرید 5000 تن متریک می باشد و میزان خرید می بایست ضریبی از آن باشد. 1)خریدار جهت پرداخت وجه المعامله عقد قرارداد دریافت حواله برداشت و تسویه حساب نهایی به شرکت ملی پخش به صورت کتبی معرفی شود. 2) بارگیری براساس توافقات بعمل آمده در قرارداد فی مابین خواهد بود. 3) شرکت خریدار موظف به پرداخت هزینه های بارگیری و بالاسری در انبار مبدا تحویل کالا خواهد بود. 4)فروش صرفاً به شرکت ها (اشخاص حقوقی) در چهارچوب قرارداد امکانپذ

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
نماد تجاری IGBNDFWBEX0981003
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق آنالیز پیوست و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 25000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله سلف
قیمت پایه 660
حداقل قیمت پایه 7
حداکثر قیمت پایه 1,313
شرایط پرداخت تحویل از انبار نفت شازند اراک می باشد. تسویه به صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان سویه ی نقدی وجود ندارد. واریز 10 درصد ارزش تقریبی معامله به عنوان پیش پرداخت تا قبل از عرضه به حساب سپرده گذاری الزامی است. نرخ تسعیر ارز براساس میانگین نرخ خرید و فروش نقدی دلار در سامانه ی نظارت ارز (سنا) متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس اینترنتی www.sanarate.ir دوروز کاری قبل از روز انجام عرضه جهت پیش پرداخت و میانگین آخرین نرخ های خرید و فروش روزانه ی اسکناس دلار در سامانه ی مذکور جهت محاسب
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف بین المللی
حداقل قیمت مجاز -659,340
حداکثر قیمت مجاز 660,660
تیک 0.010000000
ضریب حجمی 100
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 100
حداقل حجم خرید 100
حداکثر حجم خرید 25000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1399/04/14 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1399/04/14 0:0
  آیزوفید پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1399/04/14 0:0
  نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی 1399/04/14 0:0
  برق شرکت پرشیان فولاد (نیروگاه شهید محمد منتظری) 1399/04/14 0:0
  برق شرکت پرشیان فولاد (نیروگاه شهید محمد منتظری) 1399/04/14 0:0
  برق شرکت پرشیان فولاد (نیروگاه شهید محمد منتظری) 1399/04/14 0:0
  برق شرکت پرشیان فولاد (نیروگاه شهید محمد منتظری) 1399/04/14 0:0
  برق شرکت پرشیان فولاد (نیروگاه شهید محمد منتظری) 1399/04/14 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1399/04/14 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1399/04/14 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1399/04/14 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1399/04/14 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1399/04/14 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1399/04/14 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1399/04/14 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1399/04/14 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1399/04/14 0:0
  حلال 404 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1399/04/14 0:0
  حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1399/04/14 0:0
  حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1399/04/14 0:0
  رافینت پتروشیمی بیستون در رینگ بین الملل 1399/04/15 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1399/12/25 0:0