بلندینگ نفتا حلال 410 شرازد


1-محل تحویل کالا درب کارخانه واقع در شیراز می باشد و مبنای لیتر-کیلوگرم فرآورده تحویلی میتر-باسکول کارخانه می باشد. 2- ارائه حداقل مشخصات مشتریان شامل: ارائه پروانه بهره برداری مرتبط، کد اقتصادی، آخرین تغییرات روزنامه رسمی، آدرس- شماره تلفن و فاکس- کد پستی، شناسه ملی و تاییدیه وزارت صنایع و معادن الزامی است. 3-به ازای هر لیتر فرآورده 100ریال بابت هزینه های جانبی (توزین و بارگیری و....) و 9% مالیات ارزش افزوده و این هزینه ها مجموعاً 109000ریال‌به ازای هر 1000 لیتر اخذ می گردد. 4- محموله های محصول

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
نماد تجاری DBNSRCABEX0980821
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 800000 تن
حداکثر حجم عرضه 400000 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 33,823
حداقل قیمت پایه 32,132
حداکثر قیمت پایه 35,514
شرایط پرداخت تسویه بصورت خارج از پایاپای بوده و بصورت نقدی امکان تسویه وجود دارد.واریز 10 درصد ارزش تقریبی معامله به عنوان پیش پرداخت تا قبل از شروع عرضه به حساب سپرده گذاری مرکزی الزامی است.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 23,677
حداکثر قیمت مجاز 338,230
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 25000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 25000
حداقل حجم خرید 25000
حداکثر حجم خرید 1200000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق آبادان - نیروگاه آبادان(ت 1398/08/25 0:0
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  آیزوفید پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  نفتای سبک پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/08/25 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/08/25 0:0
  بنزین پیرولیز پتروشیمی مارون در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر 1398/08/27 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/08/27 0:0
  میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین المل 1398/08/27 0:0
  نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل 1398/08/28 0:0
  نفت خام سنگین شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل 1398/08/29 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0