رافینت نوریب


حداقل خرید 10000 تن مبنای واریز جهت واریز پیش پرداخت با احتساب مقدار پریمیوم برابر با 491.95 دلار می باشد 1.خریداران حق واگذاری تحویل کالای خریداری شده از پتروشیمی نوری به غیر را ندارد و خود ( یا باربری اعلام شده) می بایست نسبت به تحویل کالا از مجتمع تولید کننده اقدام نمایند. 2.شرکت پتروشیمی نوری پس از تحویل محصول به خریدار، هیچگونه مسئولیتی در قبال نحوه استفاده ، حمل و نقل و موارد دیگر ندارد. 3.مورد معامله این قرارداد صرفا برای صادرات به خریدارواگذار گردیده و خریدار مجاز به مصرف توزیع و فروش د

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی نوری
نماد تجاری IRFNOPRBEX0980902
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 5000 تن
حداکثر حجم عرضه 1000 تن
نوع معامله کشف پریمیوم
قیمت پایه 6
حداقل قیمت پایه 0
حداکثر قیمت پایه 12
شرایط پرداخت تسویه به صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان تسویه نقدی وجود ندارد.نرخ تسعیر ارز بر اساس میانگین نرخ های خرید و فروش نقدی دلار در سامانه نظارت ارز(سنا) متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس اینترنتی www.SANARATE.IR دو روز کاری قبل از عرضه جهت واریز پیش پرداخت و میانگین نرخ های خرید و فروش روزانه اسکناس دلار، سامانه مذکور یک روز کاری قبل از عرضه جهت محاسبه کارمزدها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت. واریز 10درصد پیش پرداخت جهت انجام معامله الزامیست. ترم تحویل ex-work می باشد
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف بین المللی
حداقل قیمت مجاز -5,994
حداکثر قیمت مجاز 6,006
تیک 0.010000000
ضریب حجمی 100
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 100
حداقل حجم خرید 100
حداکثر حجم خرید 6000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0