برق آبادان


شرایط عمومی قرارداد مطابق با " اطلاعیه شرایط عمومی عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران" مورخ 960322 در سایت شرکت بورس انرژی ایران می باشد.شرایط مذکور جرء لاینفک اطلاعیه عرضه بوده و خریدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجرای مفاد آن می باشند. 1- مبنای پیش پرداخت معامله 7 درصد قیمت اعلامی از سوی فروشنده می باشد. 2- ضروری است خریدار بلافاصله پس از انجام معامله از طریق کارگزار خود ، اطلاعات شرکت شامل اطلاعات صاحبان امضای مجاز، مدیر عامل، کد اقتصادی شناسه ملی و شماره تماس نما

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق آبادان - نیروگاه آبادان(توبا)
نماد تجاری DPEANFWBEXD980828
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 15000 تن
حداکثر حجم عرضه 5000 تن
نوع معامله سلف
قیمت پایه 440
حداقل قیمت پایه 5
حداکثر قیمت پایه 875
شرایط پرداخت نقدی(واریز7 درصد پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامی است)
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز -439,560
حداکثر قیمت مجاز 440,440
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 100
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 1000
حداقل حجم خرید 1000
حداکثر حجم خرید 20000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق آبادان - نیروگاه آبادان(ت 1398/08/25 0:0
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  آیزوفید پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  نفتای سبک پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/08/25 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/08/25 0:0
  بنزین پیرولیز پتروشیمی مارون در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر 1398/08/27 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/08/27 0:0
  میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین المل 1398/08/27 0:0
  نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل 1398/08/28 0:0
  نفت خام سنگین شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل 1398/08/29 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0