بوتان بندرد


به منظور رعایت قوانین پولشویی فیش مالیات بر ارزش افزوده بایستی مستقیما از حساب شرکت خریدار به حساب مجتمع واریز گردد.واریز هزینه مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است در صورت تاخیر در پرداخت مالیات و سایر هزینه های مرتبط مسئولیت عدم صدور حواله و جریمه های ناشی از انبار داری به عهده مشتری می باشد.خریداران تا یک هفته بعد از تاریخ تحویل باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر اینصورت شامل هزینه های انبار داری روزانه 0.5% ارزش محصول باقیمانده خواهد شد.9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
نماد تجاری DIBBEFWBEX0980730
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 500 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله سلف
قیمت پایه 41,917
حداقل قیمت پایه 39,822
حداکثر قیمت پایه 44,012
شرایط پرداخت واریز 10% ارزش معامله تا نیم ساعت قبل از شروع عرضه، شرایط تسویه به صورت نقدی می باشد.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 29,342
حداکثر قیمت مجاز 419,170
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 10
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 10
حداقل حجم خرید 20
حداکثر حجم خرید 500
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/12/10 0:0
  بنزول خام ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  آیزوفید پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  آیزوفید پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/12/10 0:0
  نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر 1398/12/10 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/12/10 0:0
  بنزین پیرولیز پتروشیمی مارون در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  پروپان پالایش نفت تهران در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  حلال 404 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر 1398/12/10 0:0
  ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه 1398/12/11 0:0
  نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الم 1398/12/11 0:0
  نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الم 1398/12/11 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0