بوتان بندرد


به منظور رعایت قوانین پولشویی فیش مالیات بر ارزش افزوده بایستی مستقیما از حساب شرکت خریدار به حساب مجتمع واریز گردد.واریز هزینه مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است در صورت تاخیر در پرداخت مالیات و سایر هزینه های مرتبط مسئولیت عدم صدور حواله و جریمه های ناشی از انبار داری به عهده مشتری می باشد.خریداران تا یک هفته بعد از تاریخ تحویل باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر اینصورت شامل هزینه های انبار داری روزانه 0.5% ارزش محصول باقیمانده خواهد شد.9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
نماد تجاری DIBBEFWBEX0980730
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 500 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله سلف
قیمت پایه 41,917
حداقل قیمت پایه 39,822
حداکثر قیمت پایه 44,012
شرایط پرداخت واریز 10% ارزش معامله تا نیم ساعت قبل از شروع عرضه، شرایط تسویه به صورت نقدی می باشد.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 29,342
حداکثر قیمت مجاز 419,170
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 10
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 10
حداقل حجم خرید 20
حداکثر حجم خرید 500
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0