هگزان بندرد


به منظور رعایت قوانین پولشویی فیش مالیات بر ارزش افزوده بایستی مستقیما از حساب شرکت خریدار به حساب مجتمع واریز گردد.واریز هزینه مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است در صورت تاخیر در پرداخت مالیات و سایر هزینه های مرتبط مسئولیت عدم صدور حواله و جریمه های ناشی از انبار داری به عهده مشتری می باشد.خریداران تا یک هفته بعد از تاریخ تحویل باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر اینصورت شامل هزینه های انبار داری روزانه 0.5% ارزش محصول باقیمانده خواهد شد.9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
نماد تجاری DHZBEFWBEX0980804
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 500 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله سلف
قیمت پایه 77,022
حداقل قیمت پایه 73,171
حداکثر قیمت پایه 80,873
شرایط پرداخت واریز 10% ارزش معامله تا نیم ساعت قبل از شروع عرضه، شرایط تسویه به صورت نقدی می باشد.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 53,916
حداکثر قیمت مجاز 770,220
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 20
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 20
حداقل حجم خرید 20
حداکثر حجم خرید 500
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/07/22 0:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/07/22 0:0
  نفتای سبک پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی عمده 1398/07/22 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/22 0:0
  گاز مایع پالایش نفت تهران در رینگ بین الملل 1398/07/22 0:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/07/22 0:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/07/22 0:0
  نفتای سبک پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی عمده 1398/07/22 0:0
  نفتا پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی.عمده 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/07/22 0:0
  میعانات گازی پالایش گاز ایلام در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  میعانات گازی پالایش گاز ایلام در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  اکستراکت نفت سپاهان در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد- نیروگاه سیک 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر 1398/07/22 0:0
  حلال 404 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/07/23 0:0
  بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/07/23 0:0
  بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  گاز مایع پالایش نفت لاوان در رینگ بین الملل 1398/07/23 0:0
  رافینت پتروشیمی بیستون در رینگ بین الملل 1398/07/23 0:0
  برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر در رینگ داخلی 1398/08/09 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0