بلندینگ نفتا حلال 410 شرازد


1-محل تحویل کالا درب کارخانه واقع در شیراز می باشد و مبنای لیتر-کیلوگرم فرآورده تحویلی میتر-باسکول کارخانه می باشد. 2- ارائه حداقل مشخصات مشتریان شامل: ارائه پروانه بهره برداری مرتبط، کد اقتصادی، آخرین تغییرات روزنامه رسمی، آدرس- شماره تلفن و فاکس- کد پستی، شناسه ملی و تاییدیه وزارت صنایع و معادن الزامی است. 3-به ازای هر لیتر فرآورده 100ریال بابت هزینه های جانبی (توزین و بارگیری و....) و 9% مالیات ارزش افزوده و این هزینه ها مجموعاً 109000ریال‌به ازای هر 1000 لیتر اخذ می گردد. 4- محموله های محصول

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
نماد تجاری DBNSRCABEX0980723
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 800000 تن
حداکثر حجم عرضه 400000 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 33,786
حداقل قیمت پایه 32,097
حداکثر قیمت پایه 35,475
شرایط پرداخت تسویه بصورت خارج از پایاپای بوده و بصورت نقدی امکان تسویه وجود دارد.واریز 10 درصد ارزش تقریبی معامله به عنوان پیش پرداخت تا قبل از شروع عرضه به حساب سپرده گذاری مرکزی الزامی است.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 23,651
حداکثر قیمت مجاز 337,860
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 25000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 25000
حداقل حجم خرید 25000
حداکثر حجم خرید 1200000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/07/22 0:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/07/22 0:0
  نفتای سبک پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی عمده 1398/07/22 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/22 0:0
  گاز مایع پالایش نفت تهران در رینگ بین الملل 1398/07/22 0:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/07/22 0:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/07/22 0:0
  نفتای سبک پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی عمده 1398/07/22 0:0
  نفتا پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی.عمده 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/07/22 0:0
  میعانات گازی پالایش گاز ایلام در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  میعانات گازی پالایش گاز ایلام در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  اکستراکت نفت سپاهان در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد- نیروگاه سیک 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر 1398/07/22 0:0
  حلال 404 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/07/23 0:0
  بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/07/23 0:0
  بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  گاز مایع پالایش نفت لاوان در رینگ بین الملل 1398/07/23 0:0
  رافینت پتروشیمی بیستون در رینگ بین الملل 1398/07/23 0:0
  برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر در رینگ داخلی 1398/08/09 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0