نفتا شاوانب


نفتای سنگین ترش(20ppm) حداقل میزان خرید 32000تن متریک می باشد. میزان برداشت باتوجه به شرایط عملیاتی تا +5% و -5% قابل تغییر می باشد. 1) برنامه برداشت 1-1) حداکثر مهلت برداشت: حداکثر مهلت برداشت کل فرآورده مورخ 27مهر 1398 (19 اکتبر2019) می باشد و خریدار موظف است طی این مدت اقدامات مقتضی جهت اخذ تایید دوره برداشت و هماهنگی جهت اعزام شناور و برداشت فراورده را معمول دارد. تبصره1) تغییر در زمان برداشت فرآورده در صورت بروز شرایط خاص عملیاتی و اعلام فروشنده و یا با درخواست کتبی خریدار و صرفاً با تایی

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت لاوان
نماد تجاری INPLNPRBFL0980727
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق آنالیز پیوست و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 32000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله کشف پریمیوم
قیمت پایه -74
حداقل قیمت پایه -147
حداکثر قیمت پایه -1
شرایط پرداخت تسویه به صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان تسویه نقدی وجود ندارد. واریز 10 درصد پیش پرداخت نیم ساعت قبل از شروع عرضه الزامی است و نرخ تسعیر ارز صرفا جهت واریز پیش پرداخت بر اساس میانگین نرخ خرید و فروش نقدی دلار در سامانه نظارت ارز(سنا) متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس اینترنتی www.sanarate.ir دو روز کاری قبل از روز انجام عرضه می باشد و قیمت جهت واریز پیش پرداخت 388/84 دلار می باشد ملاک محاسبه ثمن معامله بر اساس قیمت کشف شده در بورس انر‍‍ژی و بر مبنای میانگین قیمت های naphta
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف بین المللی
حداقل قیمت مجاز -74,074
حداکثر قیمت مجاز 73,926
تیک 0.010000000
ضریب حجمی 20
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 20
حداقل حجم خرید 20
حداکثر حجم خرید 32000
محل تحویل FL
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/07/22 0:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/07/22 0:0
  نفتای سبک پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی عمده 1398/07/22 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/22 0:0
  گاز مایع پالایش نفت تهران در رینگ بین الملل 1398/07/22 0:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/07/22 0:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/07/22 0:0
  نفتای سبک پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی عمده 1398/07/22 0:0
  نفتا پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی.عمده 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/07/22 0:0
  میعانات گازی پالایش گاز ایلام در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  میعانات گازی پالایش گاز ایلام در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  اکستراکت نفت سپاهان در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد- نیروگاه سیک 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر 1398/07/22 0:0
  حلال 404 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/07/23 0:0
  بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/07/23 0:0
  بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  گاز مایع پالایش نفت لاوان در رینگ بین الملل 1398/07/23 0:0
  رافینت پتروشیمی بیستون در رینگ بین الملل 1398/07/23 0:0
  برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر در رینگ داخلی 1398/08/09 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0