حلال 404 شرازد


مبناي ليتر فرآورده تحويلي ميتر كارخانه مي باشد. ارائه حداقل مشخصات مشتريان شامل: ارائه پروانه بهره برداري مرتبط، كد اقتصادي، آخرين تغييرات روزنامه رسمي، آدرس، شماره تلفن و فاكس و كدپستي، شناسه ملي و تأييديه وزارت صنايع و معادن الزامي است. به ازاي هر ليتر فرآورده 100 ريال هزينه هاي جانبي (توزين و بارگيري و ... ) و 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده محاسبه مي گردد و جمعاً 109000 ريال به ازاي هر 1000 ليتر اخذ مي گردد . لازم به اشاره است كه فيش هاي مربوطه بايد به حساب شماره 705664889 بانك تجارت شعبه مركزي شيراز با كد 07050 به نام پالايش نفت شيراز واريز گردد. محموله هاي حلال خريداري شده بايد ضريبي از 1   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
نماد تجاری DSFSRCABEX0960231
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با مفاد اميدنامه
حجم عرضه 1000000 تن
حداکثر حجم عرضه 1000000 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 13,130
حداقل قیمت پایه 12,474
حداکثر قیمت پایه 13,786
شرایط پرداخت نقدي، خريداران مي بايست 10 درصد پيش پرداخت خريد را
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 9,191
حداکثر قیمت مجاز 14,443
تیک 1.000
ضریب حجمی 20000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 3000
حداقل حجم خرید 20000
حداکثر حجم خرید 2000000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/30 10:0
  نفتا پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي 1398/06/30 10:15
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/30 10:30
  برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند در رینگ داخلی 1398/06/30 10:35
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/06/30 10:45
  حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی 1398/06/30 11:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/06/30 11:15
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/30 11:30
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/06/30 11:45
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/06/31 0:0
  زغال سنگ حرارتی شرکت طبس احیا سپاهان در رینگ داخلی 1398/06/31 10:0
  سی اس او پالایش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رین 1398/06/31 10:15
  زغال سنگ کک شو شرکت طبس احیا سپاهان در رینگ داخلی 1398/06/31 10:30
  برش هیدروکربن حاصل از ضایعات پتروشیمی عاری از هرگو 1398/06/31 11:0
  ميعانات گازي پالايش گاز ايلام در رينگ داخلي 1398/06/31 11:15
  میعانات گازی پالایش گاز خانگیران در رینگ داخلی (S- 1398/06/31 11:45
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/06/31 12:0
  گاز مایع پالایش نفت تهران در رینگ بین الملل 1398/07/01 13:30
  نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/07/02 14:30
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0