عرضه های بازار فیزیکی بورس انرژی


جهت مشاهده جزئیات کالای مورد نظر را انتخاب نمائید!

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/04/29 0:0
  گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/04/29 0:0
  حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی 1398/04/29 10:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/04/29 10:10
  آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/04/29 10:15
  آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي 1398/04/29 10:15
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/04/29 10:20
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/04/29 10:30
  حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/04/29 10:30
  آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی 1398/04/29 10:40
  ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/04/29 10:50
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/04/29 11:0
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/04/29 11:0
  رافینت پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي 1398/04/29 11:10
  بنزول خام ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی 1398/04/29 11:20
  حلال 404 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی 1398/04/29 11:40
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/04/29 11:50
  گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/04/29 12:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/04/29 12:10
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/04/29 12:20
  حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی 1398/04/30 10:0
  نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی 1398/04/30 10:30
  ميعانات گازي پالايش گاز ايلام در رينگ داخلي 1398/04/30 11:0
  حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی 1398/04/30 11:30
  گاز مایع پالایش نفت لاوان در رینگ بین الملل 1398/04/30 12:0
  رافینت پتروشیمی بیستون در رينگ بین الملل 1398/04/30 13:30
  برش سنگین حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی به جز ب 1398/04/30 13:45
  نفتای مخلوط شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین ا 1398/04/31 0:0
  نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/05/01 14:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0