تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397

تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397

تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397   ... ادامه
پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه برق

پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه برق

پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه تامین برق مصرف کنندگان بزرگ برق   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۱ مارس ۲۰۱۹
گزارش نفت

بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۱ مارس ۲۰۱۹

روز دوشنبه به دنبال انتشار اخباری مبنی بر افزایش تلاشهای عربستان برای کاهش صادرات نفت‌خام، بازار شاهد بیشترین میزان افزایش روزانه قیمت نفت‌خام در ماه مارس بود.   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز ۵ مارس ۲۰۱۹
گزارش نفت

بررسی بازار جهانی نفت روز ۵ مارس ۲۰۱۹

روز سه‌شنبه روند شاخص قیمت‌های برنت و WTI واگرا بود و درحالیکه برنت افزایش قیمت داشت، WTI اندکی کاهش یافت.   ... ادامه
کانال بازار فیزیکی
کانال بازار برق