تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397

تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397

تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397   ... ادامه
پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه برق

پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه برق

پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه تامین برق مصرف کنندگان بزرگ برق   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز۲۰ مه ۲۰۱۹
گزارش نفت

بررسی بازار جهانی نفت روز۲۰ مه ۲۰۱۹

در نخستین روز هفته جاری جهت تغییرات دو شاخص برنت و WTI یکسان نبود. درحالیکه قیمت برنت در بازار ICE لندن روند نزولی داشت، قیمت WTI در بازار نایمکس تحت‌تأثیر قوت گرفتن احتمال تمدید توافق کاهش سقف تولید اوپک و متحدانش تا پایان سال ۲۰۱۹، افزایش یافت.   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز۱۷ مه ۲۰۱۹
گزارش نفت

بررسی بازار جهانی نفت روز۱۷ مه ۲۰۱۹

با تمرکز مجدد فعالان بازار نفت روی تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین، روز جمعه بازار به دلیل افزایش ریسک رشد جهانی اقتصاد و کندی رشد تقاضای نفت در آینده، شاهد کاهش قیمت نفت بود.   ... ادامه
کانال بازار فیزیکی
کانال بازار برق