تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397

تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397

تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397   ... ادامه
پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه برق

پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه برق

پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه تامین برق مصرف کنندگان بزرگ برق   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز۲۳ اوت ۲۰۱۹
گزارش نفت

بررسی بازار جهانی نفت روز۲۳ اوت ۲۰۱۹

در پی افزایش تنشهای تجاری بین آمریکا و چین بار دیگر بازار شاهد کاهش قیمت و سقوط شاخص برنت به زیر ۶۰ دلار در روز جمعه بود.   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز۱۴ اوت ۲۰۱۹
گزارش نفت

بررسی بازار جهانی نفت روز۱۴ اوت ۲۰۱۹

پس از انتشار آمار نا امید کننده از اقتصاد های بزرگ دنیا از جمله چین ، آلمان و سایر کشورهای اروپایی و افزایش نگرانی فعالان بازار از رکود اقتصادی و در نتیجه کاهش تقاضای جهانی انرژی شاهد افت شدیدی در قیمت نفت خام های شاخص در بازارهای جهانی بودیم.   ... ادامه
کانال بازار فیزیکی
کانال بازار برق