تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397

تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397

تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397   ... ادامه
پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه برق

پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه برق

پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه تامین برق مصرف کنندگان بزرگ برق   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز ۶ فوریه ۲۰۱۹
گزارش نفت

بررسی بازار جهانی نفت روز ۶ فوریه ۲۰۱۹

انتشار داده‌های EIA مبنی بر افزایش کمتر از انتظار در موجودی ذخایر نفت‌خام و بنزین آمریکا، منجر به افزایش قیمت نفت گردید، اما ریسکهای پیرامون کندی تقاضای جهانی انرژی مانع از افزایش بیشتر قیمت نفت گردید.   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز ۴ فوریه ۲۰۱۹
گزارش نفت

بررسی بازار جهانی نفت روز ۴ فوریه ۲۰۱۹

قیمت نفت‌خام پس از اینکه ۳ درصد در روز جمعه رشد داشت، طی روز دوشنبه افت نمود. این درحالیست که به دلیل انتظار در مضیقه بودن عرضه نفت در بازار و کاهش تنش‌های تجاری ما بین آمریکا و چین، این کاهش تعجب برانگیز بود.   ... ادامه
کانال بازار فیزیکی
کانال بازار برق