تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397

تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397

تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397   ... ادامه
پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه برق

پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه برق

پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه تامین برق مصرف کنندگان بزرگ برق   ... ادامه
 بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۷ اوت ۲۰۱۸

بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۷ اوت ۲۰۱۸

در طول هفته گذشته به دنبال انتشار اخبار مبنی بر افزایش سطح ذخیره‌سازی‌های نفت‌‍خام آمریکا از یک سو و تقویت قیمت دلار از سوی دیگر، نگرانی‌ها در خصوص تقاضای نفت‌خام افزایش یافته و در نتیجه قیمت نفت‌خام برای چند روز متوالی با کاهش روبرو و نهایتا در روز جمعه بهبود یافت.   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۰ اوت ۲۰۱۸

بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۰ اوت ۲۰۱۸

روز جمعه در پی انتشار گزارش ماهانه IEA مبنی بر افزایش تقاضای جهانی نفت‌خام که جبران کننده نگرانی ناشی از تبعات منفی تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا بود، قیمت نفت‌خام در بازارهای جهانی افزایش یافت.   ... ادامه
MobinPhysical
MobinPhysical