تعداد نتایج : 131   صفحه : 1 از 7
عنوان تحلیل تاریخ تحلیل

مشخصات آنالیز میکس ریفرمیت (ریفرمیت مخلوط) پتروشیمی بندر امام گرید B

دو شنبه 14 اسفند 1396

مشخصات آنالیز زغال سنگ حرارتی سامان کاوش طبس

شنبه 21 مرداد 1396

مشخصات آنالیز نیتروژن مایع پتروشیمی فجر

چهار شنبه 4 مرداد 1396

مشخصات آنالیز هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد LHC-A-85 پالایش نفت اطلس جهان دیزل

سه شنبه 3 مرداد 1396

مشخصات آنالیز هیدروکربن سبک حاصل از برش دوم نفتای وارداتی پالایش نفت اطلس جهان دیزل

سه شنبه 3 مرداد 1396

مشخصات آنالیز هیدروکربن سبک حاصل از برش اول نفتای وارداتی پالایش نفت اطلس جهان دیزل

چهار شنبه 4 مرداد 1396

مشخصات آنالیز هیدروکربن سبک حاصل از برش اول میعانات گازی پارس جنوبی پالایش نفت اطلس جهان دیزل

سه شنبه 3 مرداد 1396

مشخصات آنالیز هیدروکربن سبک حاصل از برش دوم میعانات گازی پارس جنوبی پالایش نفت اطلس جهان دیزل

چهار شنبه 4 مرداد 1396

مشخصات آنالیز حلال 502 پالایش نفت اصفهان

چهار شنبه 4 مرداد 1396

مشخصات آنالیز حلال 503 پالایش نفت اصفهان

چهار شنبه 4 مرداد 1396

مشخصات آنالیز فرآورده CSO تولید پالایش نفت شازند

سه شنبه 3 مرداد 1396

مشخصات آنالیز برش هیدروکربن حاصل از ضایعات پتروشیمی صنایع پتروشیمی محمد ارمغان فریمان

سه شنبه 3 مرداد 1396

مشخصات آنالیز میعانات گازی ایلام شیرین شده ساینا شیمی بهشت

چهار شنبه 4 مرداد 1396

مشخصات آنالیز ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا

چهار شنبه 4 مرداد 1396

مشخصات آنالیز اکتان افزا ساینا شیمی بهشت

چهار شنبه 4 مرداد 1396

مشخصات آنالیز نفت گاز نفت ستاره خلیج فارس

چهار شنبه 4 مرداد 1396

مشخصات آنالیز گاز مایع نفت ستاره خلیج فارس

چهار شنبه 4 مرداد 1396

مشخصات آنالیز بنزول خام ذوب آهن اصفهان

سه شنبه 3 مرداد 1396

مشخصات آنالیز نفت گاز شرکت ملی نفت ایران

سه شنبه 3 مرداد 1396

مشخصات آنالیز اکسترکت شرکت نفت پارس

سه شنبه 3 مرداد 1396

Page 1 of 7