تعداد نتایج : 105   صفحه : 1 از 6
عنوان تحلیل تاریخ تحلیل

آنالیز - بلندینگ نفتای حلال 410 شرکت پالایش نفت شیراز

دو شنبه 28 تیر 1395

آنالیز - مشخصات بنزین A90 شرکت نفت ستاره خلیج فارس

چهار شنبه 9 تیر 1395

آنالیز - مشخصات گازوئیل شرکت پالایش نفت لاوان

چهار شنبه 12 خرداد 1395

سوخت جت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

شنبه 8 خرداد 1395

بنزول خام شرکت فولاد زرند ايرانیان

یک شنبه 18 بهمن 1394

قطران شرکت فولاد زرند ايرانیان

یک شنبه 18 بهمن 1394

نفت کوره 380 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

پنج شنبه 15 بهمن 1394

سوخت کوره سبک پروشیمی تبریز

سه شنبه 29 دی 1394

برش سنگین نفتالین دار پتروشیمی تبریز

سه شنبه 29 دی 1394

نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

شنبه 19 دی 1394

هگزان پالایشگاه تبریز

چهار شنبه 9 دی 1394

حلال 410 پالایشگاه تبریز

چهار شنبه 9 دی 1394

حلال 404 پالایشگاه تبریز

چهار شنبه 9 دی 1394

پنتان پلاس پتروشیمی پارس

چهار شنبه 9 دی 1394

آنالیزگاز مایع پالایش گاز فجر جم

دو شنبه 16 آذر 1394

آنالیز - مشخصات بوتان پالایش نفت لاوان

یک شنبه 24 آبان 1394

آنالیز - مشخصات نفتای سبک پالایش نفت شیراز

یک شنبه 24 آبان 1394

آنالیز - مشخصات حلال 410 پالایش نفت تهران

شنبه 25 مهر 1394

آنالیز - مشخصات حلال 406پالایش نفت تهران

شنبه 25 مهر 1394

آنالیز - مشخصات گازوئیل صادراتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

سه شنبه 24 شهریور 1394

Page 1 of 6